ማኣዲ ጥበብ

ሃይላይ ሓድጉ፡ ወናኒ በዓል ውዕለታ ብርዒ!

(ግዕዝ ሚድያ) ኣብ ምረቓ መ ፅሓፍ “ፅንዓት ሰለስተ” ተረኸቡ። ታሪክ ትግራይ ኣይተሰነደን ካብ ዝብሃል ነዊሕ ገይርና። ርብዒ ክፍለዘበን ምሉእ ዝተቖዘመሉ ናይ ቁዛመ መንፈስ እዩ እዚ ኣበሃህላ እዚ። ካብ ምድግጋሙ ዝተልዓለ ገገሊኡ እውን ከም ታራ ዘረባ ቆፂርዎ እዋናት ይኸዱ፤ ታሪኽ ከይተሰጋገረ…

Posted in ማኣዲ ጥበብ, እዋናዊ ዛዕባ, ፖለቲካ | Leave a comment

መምህርነት ርእሲ ኩሉ ጥበብ

(ዝኽርን ታሪኽን መምህር ደበሳይ ተኽለሙዝ ይልማ) 1974 ዓ.ም ንተምሃሮ 9ይ ክፍሊ ላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ሽረ ወርቃዊት ዓመት ነበረት።ሓዊሓዊ ዝኾኑ መምህራን ረኸብና።”ይትረፍዶ እንጣጢዕ ጨንዩክንስ ብኾምኡ’ኳ ሰለስተቕጫ ትውድኣ”በለ እቲ በሊሕ ኣኮይ በላይ። ኣብ ሻምናይ ክፍሊ ብኒ መምህራን ኣየለ ወርቁ፣ጉዕሽ ተኽለማርያም(ወዲ ብደጉ)ታደሰ ቢተውልኝ፣ኣዲሳለም…

Posted in ማሕበራዊ, ማኣዲ ጥበብ, ስነ ፅሑፍ, ትምህርቲ | Leave a comment

ዛንታ ዓዲ’ቦ

(ብጋዜጠኛ በርሀ አረጋይ) ካብ ኣንበሰተ ገለባ ተፈናቂሎም ብመጠራ ኣቢሎም ኣስመራ ዝኣተዉ ግን ድማ ምስ ህዝቢ ጉሎምኻዳ፣ ምድርባን ዓጋመን 80 ዓመት ምሉእ ማሕበራዊ ህይወት ዝነበሮም ማሰኛ ጠዓመ ደስታ፣ እርጋን እናርከበት እንትትከይድ ናፍቆት ዓዲን ህዝብን እንትብርትዖም ከምዚ ኢሎም ማሰ ኢሎም ነይሮም፡፡ መጠራ…

Posted in ማኣዲ ጥበብ, ስነ ፅሑፍ, ባህልን ቋንቋን | Leave a comment

” ደሓር” ተፈታዊ ድራማ ቴሌቭዥን ተሸሊሙ

ሕማም ደሓር ዘርእስቱ ኣብ tig tv ዝሓልፍ ተኸታታሊ ድራማ ደራሲ መንእሰይ ሃፍቶም ስልጣን ዝተፀሓፈ ንባህልን ልምድን ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ማእኸላይ ዞባ ከባብታት ገጠር ዓድዋ ኣጉሊሁ ዘርኢ ናይ ገጠር ድራማ እዩ። ኣብቲ ቅድሚ ውሱን መዓልትታት ኣብ ከተማ መቐለ ዝተካየደ…

Posted in ማኣዲ ጥበብ, ዜና | Leave a comment

ታሪኽ ክንደይ እዩ ዋግኡ?

Posted in ማኣዲ ጥበብ | Leave a comment

መቐረትን ላዛን ስነ ቃል ተጋሩ!

#ንጉሰ ንጉሰየ ወዲ ኣደይ ሓጎሳ ጉራደኻ ክልተ መልሐሳ ወለባኻ ተሰሪባ ኣብ ርእሳ ዕፅድ ወዓልኻዮም ከም ዳጉሳ ቀተሉኻ ጓሳ ወዲ ጓሳ ሰናድርኻ ወሪዱ ዕዳጋ ስልማትካ ወሪዱ ዕዳጋ ቱ ፋርኻ ወሪዱ ዕዳጋ ወርቂ ኾርቻኻ ወሪዱ ዕዳጋ የጉሂ እምበር የውፅእ ዶ ዋጋ ንጉሰየ…

Posted in ማኣዲ ጥበብ | Leave a comment

ሙዚቃ ትግራይ (ትግርኛ)፣ ፍቱን መጠበሪ ዉቃበ!

ካብ ውራይና መፅሄት ዝተወሰደ (Wurayna, monthly published Tigrigna leading privet magazine) ብሓው ስላስ ኮረንቲ እንኪ ሸዋ መእተዊ ሓደ ፅሑፍ ከም ኣተኣታትዋ ኣታዋይ እዩ ይመስለኒ እሞ መእተዊ እዚ ፅሑፍ ንሎሚ ፀርፊ ዘይንገብሮ። ይኹን። ሓደ ሰብ ረሳሕ እንተይሉኳ ማይ ምፍታው። ዓንጓር፣ ነፋጥ…

Posted in ማኣዲ ጥበብ | Leave a comment

ባህጊ ወንበር

ወንበር ደላይኣ ብዙሕ! ፎቶ፡ ብጋዜጠኛ Desta Kahsay

Posted in ማኣዲ ጥበብ | Leave a comment