ሂስ

‘ለድያቆን ዳንኤል ክብረት የተሰጠ መልስ!

በልፍዓተይ ተስፋ የቀረበ (ዲያቆን ከሆነም ዲያቆን ብላችሁ ጨምሩበት) በጥያቄኣችሁ መሰረት ተሻሽሎ(ከስድብ ነፃ ሆኖ😂)ድጋሚ ፖስት የተደረገ፦ “ህዝብ ካለ ሃገር ኣለ ፤ ህዝብ ከሌለ ግን መሬት እንጂ ሃገር ኣይኖርም ፤ እናም ሃገር ማለት ሰው ነው። ———————————————————————————— https://www.facebook.com/Orthodoxawit/videos/1070116469786184/ በድፍረት ከጠንካራና የሰላ ትችት እንዳይገጥማቸው…

Posted in ሂስ, ማሕበራዊ, ስነ ፅሑፍ, እዋናዊ ዛዕባ, ዘተ, ዜና | Leave a comment

ትግራይ ከም ስብ ትንፈቕ ትፍቀር!

ከመይ ኣለኺ ዓደይ . . . ================= (ባሻ ደስታ ከምዝፀሓፎ) ሑሞራ ፣ ራውያን ፣ በረኸት ፣ ባዕኸር ፣ ማይ ካድራ ፣ ወልቃይት ፣ ፀገዴ ፣ ኣቤራ ፣ ኣውሮራ ፣ ዳንሻ ፣ ሽረላ ፣ ዓዲ ረመፅ ፣ ተከዘ ፣ ማይ ሓንሰ፣…

Posted in ሂስ, ዜና, ዜና ትንታነ | Leave a comment

ዘተ ኣብ ኮንፈረንስ ህወሓት

ከምቲ ዝፍለጥ ውድብ ህወሓት ንዓመታታት እናተሸኩለለ መፀ ፀገማት ንምፍታሕ ን7 መዓልታት ኮፍ ዝበለትሉ ናይ ላዕለዋይ ካድረ ኮንፈረንስ ዛዚማ ሕዚ ኣብ ዞባታት ትግራይ ብዕምቆት ይካየድ ኣሎ። ብኡ ድማ ናብ ህዝቢ ክወርድ እዩ። ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ነቲ ፀገም ዝፈጠሩ ኣካላት ካብ ቦትኦም…

Posted in ሂስ, እዋናዊ ዛዕባ | Leave a comment

ትግራይ፤ ብጣቓ ስኽፍታ ዝተጎልበበት ክልል!! ትግራይ ብበላሕቲ ደቃ ክትምራሕ ንቃለስ!

(ውራይና መፅሔት) ጉዕሽ ወዲ ኣንከረ እንተዘይንፅሕፍ ክንደይ ደስ ምበሎም። እንተዘይንዛረብ’ውን ደስ ምበሎም። እታ ዘላ ከምዘላ ክትቅፅል ደስ ይብላቶም። ዘረባን ፅሑፍን ከም ጦር ዝፈርሑ ሰበስልጣን ተፈጢሮም። እንተተዛሪብናን አንተፅሒፍናን፤ ነታ መጎድእ  ቁስሊ ዝኾነት ሰልጣኖም  ግራጭ ከምእንሰደላ ስለዝፈርሑ፤ ሰብ ስቕ ንኽብል ዝሃቡ ሂቦም…

Posted in ሂስ, ፖለቲካ | Leave a comment

ይህች አገር ስንት ህግና ስንት መንግስት ነው ያላት?

(ክብሮም ግደይ እንደፃፈው) የትግራይና የቅማንቶች ጉዳይ በአማራ ክልል ——————————————————- -ከዓመታት በፊት በጎንደር ተከስቶ በነበረው ፀረ-ሰላም፤ፀረ-ፌደራላዊው ስርዓትና ፀረ-ብሄርብሄረሰቦች መብት ዓመፅ በርካታ የትግራይ ተወላጆችና የቅማንት ብሄር ላይ ከፍተኛ ጥቃት መፈፀሙ ይታወሳል፡፡ በዚህ ጥቃትም ወደ 20ሺ የሚሆኑ የትግራይ ተወላጆች ከጎንደር ከተማ፤ ከመተማና ሽንፋ…

Posted in ሂስ, ማሕበራዊ, ዘተ, ፖለቲካ | Leave a comment

ውሳነ ህወሓት፡ መርድእ ንፀላእቲ ተስፋ ንፈተውቲ!

ገና ኣለና ንኸዶ! ዓርሰ እምነት ህዝባን ኣባላታን ይጽግን ኣሎ። ህወሓት ከደት እንትብልዋ እናተለዓለት ማዓንጣ ኸብዶም ዝቑረጹ ሓያሎ ሰልፈኛታት ትሕቲ ምድሪ ኣለዉ። ናይዚኦም ድማ ከም በረድ መኺኹ ሑጻ ይዉሕጦ ኣሎ። ሕዚ ናብ ቁሸታዊ ምደባ ኣትዮም። እዚኣ 27 ዓመት ሙሉእ ፈቲኖማ ዝፈሸለት…

Posted in ሂስ, ፖለቲካ | Leave a comment

ካልእ መልክዕ ኣግኣዛውነት

(ብደስታ ገብረሃወርያ/ባሻ ደስታ/ ዝቐረበ) ኣነን ገለ መሰጎምቲ ሓሳብ ኣግኣዝያንን ዘይተረዳዳእናሉ ምኽንያት (. . . . . . . . . . . . ምስቶም ቅኑዓት ዘይኮነስ ምስቶም ፀበብቲ) ኣግኣዝያን ኣብ ዝብል ሓሳብ ናተይ ቅዋምን ሓሳብን ካልእ እዋን በሰፊሑ ዝገልፀልኩም ኮይኑ…

Posted in ሂስ, ማሕበራዊ | Leave a comment

ዶ/ር ደብረጽዮን ገ/ሚካኤል ማን ናቸው?

ዶ/ር ደብረጽዮን በትግራይ ክልል ሽሬ ተወልደው አደጉ። በትምህርታቸው እጅግ ጎበዝ የነበሩ በመሆናቸው የ2ኛ ደረጃ ማጠናቀቂያ ፈተና ማትሪክ ውጤት 4.0 ነጥብ በማምጣት ከፍተኛ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት አስመዝግበው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተመድበው የነበሩ ቢሆንም በወቅቱ በነበረው የተፋፋመ የህዝብ ጥያቄዎች ምክንያት የህ.ወ.ሓ.ት. አባል…

Posted in ሂስ, ማሕበራዊ, እዋናዊ ዛዕባ | Leave a comment

ኣንደበት ምሁራን!

እዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ዶክተር ሳሙኤል ኣብ ጀርመን ኮይኑ ቅድሚ 2 ዓመት ዝፀሓፋ እያ። ኣብቲ እዋን ውዕውዕ መበል 12 ጉባኤ ይካየድ ነይሩ። እቶም ሕዚ ንርእዮም ዘለና ውሳነታት ውድብ ህወሓት ገምጋሞም ካብ ሽዑ ኣትሒዙ እዩ። እቲ ጋምጋም ናብ ሰብ ዘይተጣበቐ ዝብል ርእይቶ…

Posted in ሂስ | Leave a comment

ገምጋም መፅሓፍ “እናኸድካ ምፅባይ” (ፈለማ ኣብ ሆርን ኣፋይርስ ተሓቲሙ)

ስብእና ደቂ ሄዋን ኣብ መፅሓፍ “እናኸድካ ምፅባይ”

Posted in ሂስ | Leave a comment