ስነ ፅሑፍ

‘ለድያቆን ዳንኤል ክብረት የተሰጠ መልስ!

በልፍዓተይ ተስፋ የቀረበ (ዲያቆን ከሆነም ዲያቆን ብላችሁ ጨምሩበት) በጥያቄኣችሁ መሰረት ተሻሽሎ(ከስድብ ነፃ ሆኖ😂)ድጋሚ ፖስት የተደረገ፦ “ህዝብ ካለ ሃገር ኣለ ፤ ህዝብ ከሌለ ግን መሬት እንጂ ሃገር ኣይኖርም ፤ እናም ሃገር ማለት ሰው ነው። ———————————————————————————— https://www.facebook.com/Orthodoxawit/videos/1070116469786184/ በድፍረት ከጠንካራና የሰላ ትችት እንዳይገጥማቸው…

Posted in ሂስ, ማሕበራዊ, ስነ ፅሑፍ, እዋናዊ ዛዕባ, ዘተ, ዜና | Leave a comment

ብጓንዴ ኣየር ዝማረኹ ኣቦ!

መስደመም ታሪኽ ብጉራዴ ሄሊኮፕተር ዝማረኹ ጀግና ወላዲ ክነላልየኩም። ኣብ ትግራይ ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረ የለን ዝብሃል ስኽ ኢልካ ኣይኮነን። ብሓቂ ዘይተነገሩ ሓቅታት ኣለዉ። ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ክንደይ ነገር እዩ ሰኒዱ። ንሎሚ ብጓንዴ ኣየር ዝማረኹ ኣቦ ካብ ሳምረ ትግራይ ክነላልየኩም። እቲ ታሪክ…

Posted in ማሕበራዊ, ስነ ፅሑፍ, ባህልን ቋንቋን, ዜና ትንታነ | Leave a comment

መምህርነት ርእሲ ኩሉ ጥበብ

(ዝኽርን ታሪኽን መምህር ደበሳይ ተኽለሙዝ ይልማ) 1974 ዓ.ም ንተምሃሮ 9ይ ክፍሊ ላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ሽረ ወርቃዊት ዓመት ነበረት።ሓዊሓዊ ዝኾኑ መምህራን ረኸብና።”ይትረፍዶ እንጣጢዕ ጨንዩክንስ ብኾምኡ’ኳ ሰለስተቕጫ ትውድኣ”በለ እቲ በሊሕ ኣኮይ በላይ። ኣብ ሻምናይ ክፍሊ ብኒ መምህራን ኣየለ ወርቁ፣ጉዕሽ ተኽለማርያም(ወዲ ብደጉ)ታደሰ ቢተውልኝ፣ኣዲሳለም…

Posted in ማሕበራዊ, ማኣዲ ጥበብ, ስነ ፅሑፍ, ትምህርቲ | Leave a comment

ትግራይ ዓዲ ፍቕሪ

ኣብ ዘመን ኣፈላላያት ኣብ ብዝሒ ግዝያት ኣብ ዋሕዚ እዋናት ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ፀቕጥታት ዘይሃሰሰ ጋሻ ተቐባላይነት ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ሕዚ እውን ክምስከር ኣለዎ።

Posted in ማሕበራዊ, ስነ ፅሑፍ, ባህልን ቋንቋን | Leave a comment

ዕውት ወፍሪ ኩስምን ንባብን ማርያም ፅዮን

ካብ ቀረባ እዋን ናብዚ መፅሓፍቲ እናዋፃእኻ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ምዝርጋሕ ልሙድ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ። ብፍላይ እቶም ካብ ኢድ ደረስቲ ቋንቋ ትግርኛ ዝርከቡ መፅሓፍቲ መንግስቲ እውን ቆላሕታ ስለዘይገብረሎም ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኣትውሉ ዕድል ፀቢብ እዩ ነይሩ። ደራሲ ትግራይ ኣብ ብጫ  ፌስታል…

Posted in ማሕበራዊ, ስነ ፅሑፍ, ባህልን ቋንቋን | Leave a comment

ዛንታ ዓዲ’ቦ

(ብጋዜጠኛ በርሀ አረጋይ) ካብ ኣንበሰተ ገለባ ተፈናቂሎም ብመጠራ ኣቢሎም ኣስመራ ዝኣተዉ ግን ድማ ምስ ህዝቢ ጉሎምኻዳ፣ ምድርባን ዓጋመን 80 ዓመት ምሉእ ማሕበራዊ ህይወት ዝነበሮም ማሰኛ ጠዓመ ደስታ፣ እርጋን እናርከበት እንትትከይድ ናፍቆት ዓዲን ህዝብን እንትብርትዖም ከምዚ ኢሎም ማሰ ኢሎም ነይሮም፡፡ መጠራ…

Posted in ማኣዲ ጥበብ, ስነ ፅሑፍ, ባህልን ቋንቋን | Leave a comment