ባህልን ቋንቋን

የኤርትራውያን ያልተቋጨ ስቃይ!

እስራኤል ከሀገር አልወጣም ያሉ ኤርትራውያን ስደተኞችን አሰረች :: የእስራኤል መንግሥት በሀገሪቱ ተቀማጭነታቸውን ያደረጉ የኤርትራና የሱዳን ስደተኞችን ወደ ሩዋንዳና ኡጋንዳ በመላክ ሙሉ በሙሉ ከሀገር የማስወጣት እቅድ እንዳለው ተግልጿል። እስካሁን ባለው 600 የሚሆኑ ስደተኞች ከሀገር እንዲወጡ ትዕዛዝ የተሰጣቸው ሲሆን ወደ 35 ሺ…

Posted in ማሕበራዊ, ባህልን ቋንቋን, ትምህርቲ, ዜና, ዜና ትንታነ | Leave a comment

እምባዮ-ወተቴ!

(ጉናዛ ሰሜን እንደፃፈው) ተራራ ገፍትሮ…ንዶ የጣለ ጀግና… ከስልጣን በላይ ህዝብ ያስቀድማል!  በተገኘው ታሪካዊ አጋጣሚ ለስልጣን ፍለጋ በፖለቲካዊ ስካር ተንዘራግፎ የወደቀ ህልመኛም አልነበረም፡፡ ትውልድ በፈጠረው አጋጣሚ በመራራው ትግል ውስጥ በመቀላቀል ለሰላም ለዴሞክራሲና ለህዝቦች አንድነት ሲል ለህዝባዊነት እኩልነት ውድ ሂወቱ የከፈለ ታጋይ…

Posted in ባህልን ቋንቋን, ዜና, ዜና ትንታነ, ፖለቲካ | Leave a comment

‹ተጋሩ ንምንታይ ናይ ጥቅዓት ዒላማ ኾይኖም?››

ብኣስፋው ገዳሙ ዝቐረበ (መልሲ ንኣብርሃ ደስታ፤ ኣቦ ወምበር ውድብ ዓረና) ሃገርና ኣብ ኣዝዩ ፈታኒ ወቕቲ እያ ዘላ፡፡ በቲ ሓደ ገፅ ነንባዕሎም ዘይተኣማመኑ ውድባት ኢህወዴግ ውሽጣዊ ጎንፆም ናብ ህዝቢ ብምውራድ ነቲ ህዝቢ ከም ናይ ገበጣ ፀፀር ገይሮም እንጫወትሉ ይርአ፡፡ በቲ ኻሊእ…

Posted in ባህልን ቋንቋን, ትምህርቲ, ዜና, ዜና ትንታነ | Leave a comment

ብጓንዴ ኣየር ዝማረኹ ኣቦ!

መስደመም ታሪኽ ብጉራዴ ሄሊኮፕተር ዝማረኹ ጀግና ወላዲ ክነላልየኩም። ኣብ ትግራይ ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረ የለን ዝብሃል ስኽ ኢልካ ኣይኮነን። ብሓቂ ዘይተነገሩ ሓቅታት ኣለዉ። ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ክንደይ ነገር እዩ ሰኒዱ። ንሎሚ ብጓንዴ ኣየር ዝማረኹ ኣቦ ካብ ሳምረ ትግራይ ክነላልየኩም። እቲ ታሪክ…

Posted in ማሕበራዊ, ስነ ፅሑፍ, ባህልን ቋንቋን, ዜና ትንታነ | Leave a comment

ትግራይ ዓዲ ፍቕሪ

ኣብ ዘመን ኣፈላላያት ኣብ ብዝሒ ግዝያት ኣብ ዋሕዚ እዋናት ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ፀቕጥታት ዘይሃሰሰ ጋሻ ተቐባላይነት ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ሕዚ እውን ክምስከር ኣለዎ።

Posted in ማሕበራዊ, ስነ ፅሑፍ, ባህልን ቋንቋን | Leave a comment

ዕውት ወፍሪ ኩስምን ንባብን ማርያም ፅዮን

ካብ ቀረባ እዋን ናብዚ መፅሓፍቲ እናዋፃእኻ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ምዝርጋሕ ልሙድ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ። ብፍላይ እቶም ካብ ኢድ ደረስቲ ቋንቋ ትግርኛ ዝርከቡ መፅሓፍቲ መንግስቲ እውን ቆላሕታ ስለዘይገብረሎም ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኣትውሉ ዕድል ፀቢብ እዩ ነይሩ። ደራሲ ትግራይ ኣብ ብጫ  ፌስታል…

Posted in ማሕበራዊ, ስነ ፅሑፍ, ባህልን ቋንቋን | Leave a comment

ዛንታ ዓዲ’ቦ

(ብጋዜጠኛ በርሀ አረጋይ) ካብ ኣንበሰተ ገለባ ተፈናቂሎም ብመጠራ ኣቢሎም ኣስመራ ዝኣተዉ ግን ድማ ምስ ህዝቢ ጉሎምኻዳ፣ ምድርባን ዓጋመን 80 ዓመት ምሉእ ማሕበራዊ ህይወት ዝነበሮም ማሰኛ ጠዓመ ደስታ፣ እርጋን እናርከበት እንትትከይድ ናፍቆት ዓዲን ህዝብን እንትብርትዖም ከምዚ ኢሎም ማሰ ኢሎም ነይሮም፡፡ መጠራ…

Posted in ማኣዲ ጥበብ, ስነ ፅሑፍ, ባህልን ቋንቋን | Leave a comment

መንገዲ ኪነት ትግራይ ናበይ ገፁ እዩ?

(ብጋዜጠኛ ገብረእግዝኣብሄር ተኽለሚካኤል ዝቐረበ) ሰባት ሓደ ነገር ንሰምዕ ወይ ንርኢ እሞ ካብኡ ውሳነ ዘድልዮ እንተኾይኑ ዝመስለና ንገብር፡፡ ዝሰማዕናዮ ወይ ዝረኣናዮ ኩሉ ነገር ከምዘለዎ ቅቡል ጌርና ከይንኸይድ ዝቕይድ ኣካል ኣለና፡፡ ሕልና፡፡ ዘይምስምማዕ፡፡ ስለዚ ነቲ መብዛሕትኡ ሰብ “ሓቂ እዩ” ዝብሎ ኣምር ኣነ…

Posted in ባህልን ቋንቋን | Leave a comment

ስለ ዴስኣ ትፈልጡ ዶ?

ኣብ መንጎ ትግራይን ዓፋርን ክልል ዝዋሰን 120 ሽሕ ሄክታር ዝሸፈነ ኣግራብ ዴስኣ ካብ 300 ዓይነታት እፅዋት ከባቢ 128 ዝኮኑ እፅዋት ንመድሓኒትነት ክውዕሉ ዝኽእሉ እዮም። ካብዞም እፅዋት ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝርከብ ንመድሓኒትነት ዝውዕል ብሳይነሳዊ ኣፀዋውዓዑ “ደራሲንያ ኡንቤት” ዝብሃል ብልሙድ ሽሙ ድማ…

Posted in ባህልን ቋንቋን | Leave a comment

ኣብ ወረዳ ኣፅቢ ወንበርታ ዘይተዘንተወሎም በዙሓት ታሪካዊ ቦታታት ይርከቡ

ኣብ ወረዳ ኣፅቢ ወንበርታ በዙሓት ታሪካዊ ቦታታት ግን ድማ ዘይተዘንተወሎም ኣለዉ። እዛ ገዳም ኣብ ወረዳ ኣፅቢ ወንበርታ ኣብ ኣገዎ ዝብሃል ቁሸት ትርከብ ኮይና እንዳጭርቆ ኣገዎ እናተባሃለት ትፅዋዕ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ኳኹሒ ዝተሃነፀት እያ።

Posted in Uncategorized, ባህልን ቋንቋን | Leave a comment