ፖለቲካ

እምባዮ-ወተቴ!

(ጉናዛ ሰሜን እንደፃፈው) ተራራ ገፍትሮ…ንዶ የጣለ ጀግና… ከስልጣን በላይ ህዝብ ያስቀድማል!  በተገኘው ታሪካዊ አጋጣሚ ለስልጣን ፍለጋ በፖለቲካዊ ስካር ተንዘራግፎ የወደቀ ህልመኛም አልነበረም፡፡ ትውልድ በፈጠረው አጋጣሚ በመራራው ትግል ውስጥ በመቀላቀል ለሰላም ለዴሞክራሲና ለህዝቦች አንድነት ሲል ለህዝባዊነት እኩልነት ውድ ሂወቱ የከፈለ ታጋይ…

Posted in ባህልን ቋንቋን, ዜና, ዜና ትንታነ, ፖለቲካ | Leave a comment

ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድን ምንቅስቓስ ኦሮምያን

(ብአቤል ጉዕሽ ዝቀረበ) ምምራፅ ኣብዪ ኣሕመድ መርኣያ ፅኑዕ ቃልሲ ኦሆዴድ ገይረ እየ ዝወስዶ። ልምዕቲ፣ ባህላን ቋንቋኣን ዝተኸበረ፣ ንቁሕ ዜጋ ዝወነነት ኦሮምያ ንኢትዮጵያ ሓደጋ ዘይኮነትስ ፀጋ እያ። ገገፈጡን ገገበኑን ገዲፍካ መሰረታዊ ምንቅስቓስ መንእሰይ ኦሮሞ በዚ እየ ዝርእዮ። በዚ መሰረት አሮምያ ደቃ…

Posted in ማሕበራዊ, ዜና, ፖለቲካ | Leave a comment

ገሊ፥ ቅድሚ ዓዲ -ምውዓላ….

ቅድሚ ውሱን ዓመታት ተጋሩ ተሓለቕቲ ልምዓት ትግራይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብፍላይ ድማ ኣብ ፌስቡክ ብርክት ዝበሉ ትርጉም ዘለዎም ፅሑፋት ይፅሓፉ ነይሮም። ካብቶም ኣብ ስሩዕ ስርሖም እውን ዓብዪ ተቐባልነት ዝነበሮም ፀሓፍቲ ሓደ ጋዜጠኛ ሪፖርተር ነበር የማነ ናግሽ ‘ገሊ ቅድሚ ዓዲ ምውዓላ’…

Posted in Uncategorized, ማሕበራዊ, ዘተ, ዜና ትንታነ, ፖለቲካ | Leave a comment

ሃይላይ ሓድጉ፡ ወናኒ በዓል ውዕለታ ብርዒ!

(ግዕዝ ሚድያ) ኣብ ምረቓ መ ፅሓፍ “ፅንዓት ሰለስተ” ተረኸቡ። ታሪክ ትግራይ ኣይተሰነደን ካብ ዝብሃል ነዊሕ ገይርና። ርብዒ ክፍለዘበን ምሉእ ዝተቖዘመሉ ናይ ቁዛመ መንፈስ እዩ እዚ ኣበሃህላ እዚ። ካብ ምድግጋሙ ዝተልዓለ ገገሊኡ እውን ከም ታራ ዘረባ ቆፂርዎ እዋናት ይኸዱ፤ ታሪኽ ከይተሰጋገረ…

Posted in ማኣዲ ጥበብ, እዋናዊ ዛዕባ, ፖለቲካ | Leave a comment

“በስቢስና ነይርና” እንታይ ማለት እዩ?

ፖለቲካዊ ትርጉም “በስቢስና ነይርና” ብንፁር ክፍለጥ ኣለዎ! (ድወት) ቀልቢ ብዙሓት፤ ብፍላይ ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ዓዶም ዝነጥፉ ሰባት ካብ ዝሰሓባ ገምጋም ህወሓት ሓንቲ ‘በስቢስና ነይርና’ እትብል እያ። እዛ ገምጋም እዚኣ ስኽ ኢልካ ካብ ባዶ ተበጊስካ ወይ እውን ቃላት ንምጥዓም ኢልካ ዝተብሃለት…

Posted in ዘተ, ዜና, ዜና ትንታነ, ፖለቲካ | Leave a comment

ጥሕሰት ኣሰራርሓ ወሳኒ ናይ ገምጋማት ኣካል ክኸውን ኣለዎ!  

(ድወት) ሕዚ ውድብ ህወሓት በፂሓቶ ዘላ ፖለቲካዊ ኩነታት ኮነ ህወሓት ዝመርሖ መንግስቲ ኣጋጢምዎ ዘሎ ፀገም ብኣውርኡ ካብ ጥሕሰት ኣሰራርሓታት ዝብገስ ምዃኑ ነቲ ኣብ ሻብዓይ ውድባዊ ኮንፈረንስ ዝወፅአ ገምጋም ርኢኻ ምግንዛብ ይከኣል። ጥሕሰት ዝተፈላለዩ ኣሰራርሓታት ፖለቲካዊ ምዝሕሓል ክፍጠር፣ ዋኒን ኣመራርሓ ኣብ…

Posted in ማሕበራዊ, እዋናዊ ዛዕባ, ፖለቲካ | Leave a comment

ህይወት ዝግበረሎም ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ

(ቢቢሲ ትግርኛ) ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲታት ብዝተፈጥረ ጎንፂ፥ ኣብ ልዕሊ ህይወትን አካል ሰባት ከቢድን ቀሊልን ጉድኣት ይበፅሕ አሎ። ኣብ መብዛሕተአን ላዕለዋይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ፥ ምምሃርን ምስትምሃርን ከይዲ ዝተቛረፀ እንትኸውን፥ ብዙሓት ተምሃሮ ነናብ ዝመፅሉ ትውልዲ ቦተኦም እናተመለሱ እዮም።…

Posted in ዜና ትንታነ, ፖለቲካ | Leave a comment

ትግራይ፤ ብጣቓ ስኽፍታ ዝተጎልበበት ክልል!! ትግራይ ብበላሕቲ ደቃ ክትምራሕ ንቃለስ!

(ውራይና መፅሔት) ጉዕሽ ወዲ ኣንከረ እንተዘይንፅሕፍ ክንደይ ደስ ምበሎም። እንተዘይንዛረብ’ውን ደስ ምበሎም። እታ ዘላ ከምዘላ ክትቅፅል ደስ ይብላቶም። ዘረባን ፅሑፍን ከም ጦር ዝፈርሑ ሰበስልጣን ተፈጢሮም። እንተተዛሪብናን አንተፅሒፍናን፤ ነታ መጎድእ  ቁስሊ ዝኾነት ሰልጣኖም  ግራጭ ከምእንሰደላ ስለዝፈርሑ፤ ሰብ ስቕ ንኽብል ዝሃቡ ሂቦም…

Posted in ሂስ, ፖለቲካ | Leave a comment

ዶክተር ደብረፅዮን ምስ መሓዙት ውድባት ዝተገበረ ቃልሲ ይገልፁ።

“ኣብ መንጎ መሓዙት ውድባት ኢህወዴግ ኣካይዳና ንሕድሕዴአና ብብልሒ ዝነቅፍ ምቅልላስ እዩ ነይሩ” ዶ/ር ደብረፅዮን፡- እቲ ሽግር ኣብ ዝተወሰኑ ከባብታት ጥራሕ ዝተሓፅረ ኣይነበረን። ደረጅኡ ክፈላለ ዝኽእል እንተኾነ እውን እቲ ፀገም ኣባና እውን ነይሩ እዩ። ብመሰረቱ እቶም ኣብ ፅላል ኢህወዴግ ዝርከቡ ብሄራዊ…

Posted in እዋናዊ ዛዕባ, ፖለቲካ | Leave a comment

ተጋሩ ሕዚ እንታይ ንግበር?

(ብክብሮም ግደይ ዝቐረበ) ሓደ፤ አብ ጉዳይ ፖለቲካ፤ክልተ ዓይነት አማራፂ ውድባት! ############## -እቲ ሓደ ብመልክዑን ቅርፁን ከም ህወሓት ኮይኑ ህወሓት ካብቲ ዕላማ ሰውኣትን ህዝቢ ትግራይን ንፀጋም አብትብለሉ እዋን ንዝፍጠር ፖለቲካዊ ክፍተት ክደፍን ዝክእል ሳልሳይ ወያነ ትግራይ አብ ግምት ውሽጢ ዘእተወ ብሄርተኛ…

Posted in እዋናዊ ዛዕባ, ፖለቲካ | Leave a comment