መቐረትን ላዛን ስነ ቃል ተጋሩ!

#ንጉሰ

ንጉሰየ ወዲ ኣደይ ሓጎሳ
ጉራደኻ ክልተ መልሐሳ
ወለባኻ ተሰሪባ ኣብ ርእሳ
ዕፅድ ወዓልኻዮም ከም ዳጉሳ
ቀተሉኻ ጓሳ ወዲ ጓሳ

ሰናድርኻ ወሪዱ ዕዳጋ
ስልማትካ ወሪዱ ዕዳጋ
ቱ ፋርኻ ወሪዱ ዕዳጋ
ወርቂ ኾርቻኻ ወሪዱ ዕዳጋ
የጉሂ እምበር የውፅእ ዶ ዋጋ

ንጉሰየ ወዶቦየ እልፉ
ጉራዴኻ ክልተ ዝኣፉ
ጠበንጃኻ ክልተ ዝኣፉ
ስብእነትካ ሓሊፉ ተሪፉ

ሃባ ብዕራይ ኢሎም ከይሓርሱ
ሃባ መሬት ኢሎም ከይሓርሱ
ሃባ ጮማ ኢሎም ከይኹልሱ
ሃባ ጥይት ኢሎም ከይትኩሱ
ሃባ መዓር ኢሎም ከይልሕሱ
ተኣኪቦም እምበኦም ዘፍርሱ
ዘይእምባኦም እምባ መን ፈሪሱ

ቀተሉኻ ብዙሓት ኾይኖም
በቢሓደ በበየናይ ሓይሎም

ንጉሰ እዋይ ንጉሰ
ርኢኻያ ዛ ዓለም ብላሸ

ዳዊት ሽላን

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *