በዓል መዚ መንገድን መጓዝያን ኣውስትራልያ ነቶም ኣልኮል ሰትዮም መኪና ዘሽከርክሩ ገናሕቲ መኪና ሓዱሽ መፍትሒ ቀሪቡ ኣሎ።

ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ መላእ ዓለም መስተ ሰቲኻ መኪና ምግናሕ ዝፈቅድ ሕጊ የለን እዩ። ሃገረ ኣውስትራልያ እቲ ንዜጋታታ ዘቕረበቶ መፍትሒ እዋኑ ዝጠልቦ እዩ ዝብል ምላሽ ዝረኽበ ኮይኑ ብዓልተን ዝግንሓ መካይን ንኽጥቀሙ እያ ወሲና ዘላ።

እዞም ኣልኮል ሰትዮም ዝጓዓዙ ኣብ መኪንኦም ኢዶም ኣጣሚሮም ጥራሕ ክስቀሉ ትፅቢት ይግበረሎም። እዚ ማለት ድማ ዝኾነ ክፍሊ ኣካላት እታ መኪና ብኢዶም ክነኽኡ እንተተረኺቦም ሕጊ ትራፊክ ብምጥሓስ ክኽሰሱ ክቕፅዑ ይኽሉ ማለት እዩ ተባሂሉ ኣሎ።

እዚ ሓዱሽ መስርሕ እቲ ካልኣይ ረብሕኡ ኣውስትራልያ ውሕስነአን ዘተኣማምና ውፅኢት ቴክኖሎጂ መካይን ኣብ ሃገራ ንምስፍሕፋሕን እቲ ህዝቢ ድማ ስልጡንን ምስ ግዘ ዝኸይድን ንምግባር ዝዓለመ እዩ ኢሉ ኣሎ በዓል መዚ መንገድን መጓዕዝያን እታ ሃገር። ብዓብይኡ ከኣ ብሓደጋ መኪና ዝብፅሕ ዘሎ ምጥፋእ ሂወት ብርክት ዝበለ ህዝብን ዕንወት ንዋይን ንምንካይ እጃሙ ዝዓዘዘ እዩ ተባሂሉ ኣሎ።

ፍልፍ፡ ድምፂ ወያነ ትግራይ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *