ኣብ ወረዳ ኣፅቢ ወንበርታ ዘይተዘንተወሎም በዙሓት ታሪካዊ ቦታታት ይርከቡ

ኣብ ወረዳ ኣፅቢ ወንበርታ በዙሓት ታሪካዊ ቦታታት ግን ድማ ዘይተዘንተወሎም ኣለዉ።
እዛ ገዳም ኣብ ወረዳ ኣፅቢ ወንበርታ ኣብ ኣገዎ ዝብሃል ቁሸት ትርከብ ኮይና እንዳጭርቆ ኣገዎ እናተባሃለት ትፅዋዕ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ኳኹሒ ዝተሃነፀት እያ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *