ግዕዝ ሚድያ ዕላዊ ስራሕ መርበብ ሓበሬታ ጀሚሩ።

ዘሐጉስ ዜና

ግዕዝ ሚድያ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንጡፍ ተሳትፎ ካብ ዘለዎም ፍልፍል ሓበሬታታት እቲ ሓደ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ክሳብ ሕዚ ዝሰርሖም ስርሓቲ መሰረት ብምግባር ዝተውሃቡና ሓበሬታታት ድማ ዘበረታትዑ ንቕድሚት ዝወስዱ እዮም። ሕዚ ድማ ግዕዝ ሚድያ ባዕሉ ዝኸኣለ መርበብ ሓበሬታ (ዌብሳይት) ኣጣይሹ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ስሩዕ ስራሕ ጀሚሩ ኣሎ።

ግዕዝ ሚድያ ኣብ ዓድና ዝርአ ዘሎ ናይ ሚድያ ገፊሕ ጠለብ ንምምላእ ዝተጣየሸ ከም ስሙ ኣብ ምምዝጋብ ኩሉመዳያዊ ቀዳምነት ዝሰርሕ ሚድያ ክኸውን ትልሚ ኣለዎ። ቀዳማይ ተመራፂ ፍልፍል ሓበሬታ ክምዝኸውን እውን ንተኣማመን። በዚ መሰረት ካብ ሎሚዓንቲ ጀሚርና ስሩዕ ስራሕ መርበብ ሓበሬታ ምጅማርና ክነበስረኩም ንፈቱ።

በዚ ኣጋጣሚ ንዓድን ንህዝብን የድሊ እዩ እትብልዎ ዝኾነ ይኹን ፅሑፍ ኣብ ሚዛናውን ምኽንያታውን ኩርናዕ ኮይንኩም ብምፅሓፍ ንቐዳምነት ማሕበረሰብኩም ክትሳተፉ ንዕድም።

ግዕዝ ሚድያ
ንቐዳምነት ንሰርሕ!

ግዕዝ ሚድያ ማኔጅመንት!

 

                                   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *