ብዳንኤል ኣስመላሽ ዝቐረበ

ጋንታ መቐለ ንዮሃንስ ሳህለ ኣሰልጣኒ፣ንመምህር ሽፈራው ኣካያዲ ስራሕ ጋንታ መቐለ ገይራ ሾይማ።
ኣቶ ዮሃንስ ሳህለ ኣብ ፈፃሚ ስራሕ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ንምውድዳር ዝነበሮ ተስፋ ምስ ቐበፀ፣ቀፃሊ ኣሰላጣኒ ጋንታ መቐለ ንምዃን ውዕሊ ሓደ ዓመት ኣሲሩ ።
ማሕበር ኣሰልጠንቲ ኢትዮጵያ ንኣሰልጣኒ ኣስራት ሃይለ(ጎራዴ) ኢና ማሕበርና ወኪሉ ክወዳደር ሓሪና፤ኢሎም ንቴሌቭዥን ENN ገሊፆም እዮም።
#ዮሃንስ ሳህለ ዋና ኣሰልጣኒ ኾይኑ ምቕፃሉ ጋንታ መቐለ ተረጋጊዓ ንምቕፃልን ካብ ቅልውላው ንምውፃእን ይሕግዛ እዩ።
#ብተወሳኺ ዮሃንስ ሳህለ ንመናእሰይ ዕድል ብምሃብ እውን ይፍለጥ እዩ፤
ካብታ ዝመፀላ እዋን ጀሚሩ እኳ እቶም ናይ መቐለ B ተፃወቲ ምስ ዋና ጋንታ ልምምድ ክሰርሑ ምግባሩ ዝነኣድ እዩ።
#ምኽንያቱ ኣብ ቀፃሊ ተተካእቲ ንምርካብ ስለዝጠቅም፤ቅድሚ ሎሚ ነዚኦም ዘግለለ ስራሕ ይስራሕ ስለዝነበረ፣እዚ ተጠናኺሩ ክቕፅል ይግባእ ንብል።
#ኣሰልጣኒ ዮሃንስ ሳህለ ኣሰልጣኒ ኾይኑ ዘመዝገቦ ውፅኢት ኣብ ሕሉፍ ስርሑ ዝነኣድ ኣይኮነን።
#ጋንታ መቐለ ሒዙ ዝሐሸ ውፅኢት ከመዝግብ ተስፋ ንገብር።
ብዛዕባ መሃያን ጥቕማ ጥቕምን ዝተገለፀ ነገር የለን።
#እቲ ኻልእ ብውልቀይ ዝተሓጎስኩሉን ዝድግፎን መምህር ሽፈራው ኣካያዲ ስራሕ ኾይኖም ምሻሞም እዩ።
#መምህር ሽፈራው ትምህርቶም ብስፖርት ሳይንስ ካብ ምዃኑ ንላዕሊ ካብ ኩዕሶ እግሪ ዘይተፈለዩን ብምምኻርን ዝተፈላለዩ ፅንዓታዊ ፅሑፋት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ክልልና ዘቕረቡን ዝደኸሙን እዮም።
#ኣብቲ ዝሓለፈ ውድድር ዓመት እውን ንጋንታታትና ቴክኒካል ኣማኻሪ ኾይኖም እናሰርሑ ሓግዮም እዮም።
ስለዚ ጋንታ መሪሖም ከመይ ይኸዱን ይዕወቱን ኣብ ከይዲ እኒሪኦ ኾይኑ፤
ሰናይ ዕድል ስራሕ ክብሎም ንኹሎም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *