360 ዲግሪ ካሜራ

ካሜራ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣዝያ እናተራቐቐት እትመጽእ ዘላ መሳርሒት’ያ። ሎሚ ሕሉፍ ሓሊፉ ብሞባይልና ማዕረ ሓንቲ ምዕብልቲ ካሜራ እትወስዶ ስእሊ ዝዳረግ ትሕዝቶ ወይ ጽፈት ዘለዎ ስእሊ ምውሳድ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ ዝኸድናዮ ቦታ ኣገልግሎት ኢንተርነት ምስ ዝህሉ ብቕጽበት ኣብ ዘለናዮ ስእሊ ወሲድና ክንዝርግሖ ንኽእል። ነዚ ንምዝርጋሕ ዘኽእሉና መርበባት ድማ ከም በዓል ፈይስ- ቡክ፡ ኢንስታግራም፡ ትዊተር፡ ስናፕ-ቻትን ወዘተ. . . እዮም። ኣብዚኦም መርበባት ምስ እንኣቱ እንረኽቦም ስእልታት ኣዝዮም ኣደነቕትን ፍሉያትን’ዮም። ኣብዚ ጠጠው ክብሉ ዘይደለዩ ትካላት ምምዕባል ካሜራ፡ ንሓደ ኣከባቢ ጥራይ እትስእል ወይ 180 ዲግሪ ጥራይ እትስእል ካሜራ ገዲፎም 360 ዲግሪ ወይ ምሉእ ከባቢኻ ክትስእል እትኽእል መሳርሒት ከማዕብሉ ካብ ዝጅምሩ ቀሊል ኣይገበሩን። እንተዀነ እተን ዝተሰርሓ ካሜራታት ግዝፈን ጠገለ ዘይብሉን ኣሸገርትን ኰይነን እየን ጸኒሐን። ኣብዚ ሰሙን’ዚ ዝወጽአት ‘ሳምሱንግ ጊር 360’ ግን ነዚ ጸገም’ዚ ዝፈትሐት ትመስል። እዛ 290 ዶላር ዝዋጋኣ ካሜራ፡ ምስ ኣንድሮይድ ይኹን ካልእ ዓይነት ሜላ ዝጥቀማ ሞባይላት ብቐሊሉ ክትጣበቕ እትኽእል ኰይና’ያ ተሰሪሓ ዘላ። ሳምሱንግ ጊር 360፡ ክልተ ከም ዓይኒ-ዓሳ ዝቕርጸን ብርስኒት (lens) ዘለዋ ንእሽቶይን ብቐሊሉ ኣብ ቦርሳኻ ከተቐምጣ እትኽእልን’ያ። ሰራሕታ በታ ካሜራ ዝተሳእለ ስእልታት ኣብ ዩቱብን ፈይስ-ቡክን ኣብ ዝዘርግሑሉ፡ ካብ ተጠቐምቲ እወታዊ ርእይቶታት ተቐቢሎም ኣለዉ። እቲ ዝተዘርግሐ ስእልታት ናብ ድሌትካ ወገን እናጠዋወኻ ክትርእዮ ዘኽእል ብምዃኑ ድማ ዝያዳ ተፈታውን ባህርያዊ መልክዕን ክሕዝ ከም ዝገበሮ ሰራሕታ ወሲኾም ይሕብሩ።

ብኣታክልቲ ብርሃኑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *