ስለ ዴስኣ ትፈልጡ ዶ?

ኣብ መንጎ ትግራይን ዓፋርን ክልል ዝዋሰን 120 ሽሕ ሄክታር ዝሸፈነ ኣግራብ ዴስኣ ካብ 300 ዓይነታት እፅዋት ከባቢ 128 ዝኮኑ እፅዋት ንመድሓኒትነት ክውዕሉ ዝኽእሉ እዮም።

ካብዞም እፅዋት ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝርከብ ንመድሓኒትነት ዝውዕል ብሳይነሳዊ ኣፀዋውዓዑ “ደራሲንያ ኡንቤት” ዝብሃል ብልሙድ ሽሙ ድማ “ዕፀጳጦስ” እናተብሃለ ዝፅዋዕ እውን ኣብዚ ቦታ ይርከብ።

እዞም እፅዋት ንቆርበት ፣ ንከብድን ካልኦትን መድሓኒታት ክውዐሉ ከም ዝኽእሉ ተመራመርቲ ይገልፁ ።
ብተወሳኺ ኣብዚ ኣግራብ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ትርከብ “ብላክ ዊንግ ላቭ በርድ” ዝተብሃለት ዒፍ እውን ኣብዚ ቦታ ትርከብ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *