” ደሓር” ተፈታዊ ድራማ ቴሌቭዥን ተሸሊሙ

ሕማም ደሓር ዘርእስቱ ኣብ tig tv ዝሓልፍ ተኸታታሊ ድራማ
ደራሲ መንእሰይ ሃፍቶም ስልጣን ዝተፀሓፈ ንባህልን ልምድን ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ማእኸላይ ዞባ ከባብታት ገጠር ዓድዋ ኣጉሊሁ ዘርኢ ናይ ገጠር ድራማ እዩ።

ኣብቲ ቅድሚ ውሱን መዓልትታት ኣብ ከተማ መቐለ ዝተካየደ መድረክ እዩ እምብኣር ውህብቶ ናይ ሞራል ድጋፍን ረኺቡ ዘሎ። ህያብ ኣይንዓቕን፡ ንሞራል ክኾን ጥራይ ከይኮነስ ምሃብ ምስ ሕሊና ይተሓዝ ዝብል እምነት ዘለዎም ነባርነቱ ኣብ አውስትራልያ ዝኾነ ኣይተ ለገሰ ዘነበ ነቲ ደራሲ ብር 5000 ኣበርኪትሉ ኣሎ።

ብዝተተሓዘ ዜና እቲ ገባሪ ሰናይ ወገን
7 in one ብዝብል ኣብ ሸውዓቲአን ዞበታት ትግራይ ዝርከቡ ደቂ ስወኣትን ጉድኣት ኣካልን ኮይኖም ፅጉማት 45 ተምሃሮ 93 000 ብር ከምኡ ድማ 3 laptop ሓጊዙ።

እዚ ወገን ዝገብሮ ሓገዝ ካብ ጅብኡ እዩ። ካልኦት ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ክኽተልዎ እውን ፃውዒቱ ኣቕሪቡ ኣሎ።
እዚ ንቋንቋን መንነትን ትግራይ ዝሕለቕ ወናም ትግራዋይ ኣፍቲ ዝነብረሉ ዓዲ እውን ብተበግሶ ትግርኛ ንደቂ ተጋሩን ኤርትራን የምህር።
ነዛ ድራማ ድማ ብ YouTube ይከታተላ ብጣዕሚ ዘድንቃን እያ ዝበለ ኣይተ ለገሰ “ካብ ምዕዳግ ሊዝ ንክሕገዝ ዘለዎ ምሕጋዝ”

ግዕዝ ሚዲያ
ንቐዳምነት ንሰርሕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *