መዝሙር ትግራይ ተዓዊታ ዶ ተሸሪፋ?

ክልላዊ መዝሙር ክልል ትግራይ
።።።።።።።።።።።።።።።።።።
ዘይንድይቦ ጎቦ ዘይንሰግሮ ሩባ ፍፁም ወይከ የለን
መስመር እዩ ሓይሊና ህዝቢ እዩ ሓይሊና
ወይከ ኣንስዓርን(2)
ሃሩር ፀሓይ ነዳድ ህቦብላ ማይ በረድ
ማይማይ ትበል ነብሲ ኣብ ጀm ጀm ትረግረግ
ደንጎላ ንተርኣስ በዓቲ ይኹን ቤትና
ለይትን ቀትርን ጉዕዞ ይድከም ይጥመየና
መስመር እዩ ሓይሊና ህዘቢ እዩ ሓይሊና
ወይከ ኣንስዓርን
ዘይንድይቦ ጎቦ ዘይንሰግሮ ሩባ ፍፁም ወይከ የለን
መስመር እዩ ሓይሊና ህዝቢ እዩ ሓይሊና
ወይከ ኣንስዓርን
ንከበብ በዛብእ መሬት ይፅበበና
ኣብ ስጋና ይቀርቀር ኣስናን ፀላእትና
ስጋና ንኣሞራ ደምና ውሑጅ ይኹን
ኣዕፅምትና ይድቀቅ ሕሩጭ ኮይኑ ይበተን
መስመር እዩ ሓይሊና ህዝቢ እዩ ሓይሊና
ወይከ ኣንስዓርን
ዘይንድይቦ ጎቦ ዘይንሰግሮ ሩባ ፍፁም ወይከ የለን
መስመር እዩ ሓይሊና ህዝቢ እዩ ሓይሊና
ወይከ ኣንስዓርን
ናፓልም ምሰ መርዛም ጋዝ ፋሽሽታዊ ነዳድ
ሚሊየን ቁምቡላታት ኣብ ቅድሜና ይንጎድ
መስዋእትን መቑሰልትን ክሳራታት ንክፈል
ዝኸፍአ መከራ ውዲታት ይፍተልተል
መስመር እዩ ሓይሊና ህዝቢ እዩ ሓይሊና
ተዓወቲ ኢና!!(3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *