ባንኪ ንግዲ ኢትዮጰያ ዝተጣየሸሉ መበል 75ዓመት ኣልማዛዊ ኢዮቤልዩ በዓል ኣብ ከተማ መቐለ ብድምቀት ተኸቢረ።

የኢትዮጰያ ንግድ ባንክ የተመሰረተበትን 75 ኛ ዓመት በ መቐለ ከተማ በደማቀ

ግዕዝ ሚዲያ
ነቐዳምነት ንሰርሕ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *