ብጓንዴ ኣየር ዝማረኹ ኣቦ!

መስደመም ታሪኽ
ብጉራዴ ሄሊኮፕተር ዝማረኹ ጀግና ወላዲ ክነላልየኩም። ኣብ ትግራይ ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረ የለን ዝብሃል ስኽ ኢልካ ኣይኮነን። ብሓቂ ዘይተነገሩ ሓቅታት ኣለዉ። ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ክንደይ ነገር እዩ ሰኒዱ። ንሎሚ ብጓንዴ ኣየር ዝማረኹ ኣቦ ካብ ሳምረ ትግራይ ክነላልየኩም።

እቲ ታሪክ ነዚ ይመስል☞
ኣብ ዕጥቂ ቓልሲ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝተፈፀሙ ኣገረምቲ ዛንታታት እዩ።
እዞም ጅግና ወያናይ ኣየለ መኮነን ይበሃሉ። ብጓንዴ ሄልኮፕተር ማሪኾም፡፡ ከመይ ዝብል ሕቶ ከም ዝለዓል ፍሉጥ እዩ፡፡


1974 ዓመተ ምሕረት እዩ ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ ሳምረ ከባቢ ፊናርዋ ግባና ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ወያናይ ኣየለ ኣብ ዉሽጢ ገዘኦም ናሃለዉ ድምፂ ሄልኮፕተር ብቐረባ ይሰምዑ፡፡ በዓልቲ ገዘኦም እወን ኣብ ድሕሪ ገዘኦም ገለ ዘይፈልጠኦ ነገር ከምዘሎ ናጎየያ መፂአን ይነግረኦም፡፡ ስብኣይ ጓንዴ ሒዞም መሰስ፡፡


ናብ ድሕሪ ገዞኦም ተኸዱ…. ክልተ ኣብረርቲ ካብ ሄልኮፕተር ወሪዶም ከባቢ ክሓቱ ናብኦም ይፅግዑ፡፡ ኣባላት ደርጊ ምኻኖም ምስ ፈለጡ ኢድኩም ንላዕሊ ይብልዎም ማሪኾም ኩሩንኩሪት እዉን ኣሲሮምም ኣብ ኦም፡፡
ካብኡ ኣብቲ ከባቢ ንዝነበሩ ተጋደልቲ ክነግሩ ከይዶም ሄልኮፕተር ምስ ክልተ ኣብረርታ ማሪኸ ተበልዎም መን ክኣምኖም ።
አረ ንዑናይ እሞ ትኣምኑ ኢሎም ወሲዶሞም ተጋደልቲ እሺ ኢሎም ተኸዱ ኩሩንኩሪት ኣብ ኦም ተኣሲሮም ክልተ ኣብረርቲ ኣለዉ ፈንተት ኢላ እዉን ሄልኮፕተር ።

ህዝቢ ትግራይ ንቃልሲ ሓብሐቡ ጥራይ ኣይኮነን ኣብዚ ኣብፂሑ። ብደንጎላ ኮሌኔል ማሪኹ ብጓንዴ ሄሌኮብተር ማሪኹ እውን እዩ።


(ፍልፍል ሓበሬታ Gezana midea)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *