ሃይላይ ሓድጉ፡ ወናኒ በዓል ውዕለታ ብርዒ!

(ግዕዝ ሚድያ)

ኣብ ምረቓ መ ፅሓፍ “ፅንዓት ሰለስተ” ተረኸቡ።

ታሪክ ትግራይ ኣይተሰነደን ካብ ዝብሃል ነዊሕ ገይርና። ርብዒ ክፍለዘበን ምሉእ ዝተቖዘመሉ ናይ ቁዛመ መንፈስ እዩ እዚ ኣበሃህላ እዚ። ካብ ምድግጋሙ ዝተልዓለ ገገሊኡ እውን ከም ታራ ዘረባ ቆፂርዎ እዋናት ይኸዱ፤ ታሪኽ ከይተሰጋገረ ይተርፍ። ምስዚ ጎና ጎኒ ድማ እቲ ታሪክ ኣደዳ መንዛዕትን ቄናን ምስሊ መትሓዝትን ኮይኑ ቀፂሉ። ኣብ ከምዚ ዝበለ መድረኽ ግን ቧዕ ኢሎም ተስፋ ህዝብና ዘብርቑ ሰነድቲ ታሪኽ ኣለዉ። እዞም በዓል  ውዕለታ ብርዒ ዝወነኑ ወገናት እዚኦም ምስግና ይግብኦም። ኣመስገንና ኣየመስገንናዮም ታሪኽ ክዝክሮም ታሪኽ ከኽብሮም እዩ።

 

ሃይላይ ሓድጉ ንኡስ ፀሓፊ እዩ። ድሕሪ ለውጢ (1983 ዓ.ም) ትግራይ ካብ ዘፍረየቶም በላሕቲ ጋዜጠኛታት ሓደ እዩ። ፈላመይቲ ጋዜጣ ህዝቢ ትግራይ ብምዃና ልሳን ህዝቢ ትግራይ  እናተብሃለት እትፍለጥ ጋዜጣ ወይን ስሒላን ኣብሊሓን  ቅድሚ ሕዚ ክልተ መፅሓፍቲ ታሪኽ ዘበርከተልና መንእሰይ ጋዜጠኛ እውን እዩ። ጋዜጠኛን ፀሓፊ ታሪኽን ሃይላይ ሓደጉ ካብ ፈለማ ዛንታ ብሉፅ ተጋዳላይ ስዩም መስፍን ዝሓዘን ኣብ ኢድ ብዙሓት ትግርኛ ዘንብቡ ወገናት ዝኣተወን መፅሓፍ ፅሒፉ ኣበርኪቱ። እዚ መፅሓፍ እዚ ብኣምሓርኛ እውን ተተርጕሙ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ  ብዛንታ ህይወት ተጋዳላይ መስፍን ኣቢሉ ክርአ ዕድል ፈጢሩ።

ካልኣይ መፅሓፍ (ፅንዓት ክልተ) እውን ብፍላይ ኣብ ፈላማይ እዋናት እቲ ቓልሲ ዓብዪ ቦታ ካብ ዝነበሮም ስዉኣት ተገዳለት ሓደ ዝኾነ ተጋዳላይ ኣልኣሚን መንን ከመይን ነይሩ ዝብል ንሃይላይ ኣንቱም ክብሃል ዝገበሮ ዓብዪ መፅሓፍ ፅሒፉ ኣበርኪቱ። ኣልኣሚን ከም ሓደ መረኣያ እቶም ብርሃን ከይረኣዩ ግን ከ ብርሃን ከምዝመጽእ ኣሚኖም ኢዶም ዝተተርኣሱ ደቂ ህዝቢ ኮይኑ ሕዚ ዘሎ ወለዶ ቅይኡን ክብሩን ክወርሶ ዘይትካእ ኣስተዋፅኦ ገይሩ ሃይላይ። ፅንዓት ቁፅሪ ሰለስተ ኸ እንታይ ክድህስስ ይኸውን? ሰሙን  ካብ ዝተረፎ ምረቓ መፅሓፍ ፅንዓት ቁፅሪ ሰለስተ ክንርእዮ እዩ ክኸውን።

ሃይላይ ሓድጉ ታሪክ ክውረስ ይገብሮ ናይ ዘሎ ዓብዪ መድረኻዊ ተልእኾ ከምዘለዎ ኮይኑ ሰገናትን ህፃናትን ካብ ታሕቲ ጀሚሮም ምስ ንባብ ትግርኛ ክለማመዱን መሰረት ዘለዎ ናይ ህንፀት ከይዲ ክህልዎምን ናይ ሰገናት መፅሓፍቲ እውን ይፅሕፍ። ሕዚ ሳልሳይ መፅሓፉ “ቆልዑተይ” መፅሓፍ ንህፃናት ምስ ፅንዓት ቁፅሪ ሰለስተ ከመርቕ እዩ።

ጋዜጠኛን ፀሓፊ ታሪኽ ን ሃይላይ ሓድጉ እቲ ጋዜጠኝነቱን ታሪኽ ናይ ምፅሓፍ ሞይኡን ከምዘለዎ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ምንቅስቓሳት ክልልና ርኡይ ታራ ካብ ዘለዎም መናእሰይ ሓደ እዩ። ኣብ ዕለት ዝኽርታት ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ፣ መድረኻት ንባብ፣ ዋዕላታት ሙዚቃ፣ መድረኻት ኪነጥበብ ወዘተ ፅሑፍ ብምቕራብን ብምትሕብባርን ኣብ ጎኒ እቲ ሕዚ ሕዚ ብውሱን ደረጃ ዝልዕዓል ዘሎ ናይ መናእሰይ ሰናይ መንፈስ ዘይፍለ ምሁር እውን እዩ።

ምረቓ መፅሓፍ ፅንዓት ሰለስተን ቆልዑተይ ቁፅሪ ሰለስተን ኣብ ከተማ መቐለ ብልዑል ድምቀት ክምረቕ እዩ እንትብሃል እውን ህዝብና ንብዙሕ ኣበርክቶ ሃይላይን ስርሓቱን ብምሕሳብን ከምዚኦም ዝበሉ ፀሓፍቲ ክስሱኑልና ኣለዎም ካብ ዝብል ፅኑዕ እምነትን ኩሉ ተረኺቡ ክምርቕ ግዕዝ ሚድያ ፃውዒትና ነቕርብ!

ግዕዝ ሚድያ

ንቐዳምነት ንሰርሕ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *