ዓወት ንጋንታና ደም ንህዝብና!

ዜጣዊ መግለፂ ማሕበር ደገፍቲ ጋንታ መቐለ


ማሕበር ደገፍቲ ጋንታ መቐለ ምስ ቤት ፅሕፈት ጥዕና ከተማ መቐለ ብሓባር ብምዃን ልዕሊ ሓደ ሽሕ ደገፍቲ ጋንታ መቐለ ዝሳተፍሉ ናይ ደም ልገሳ ወፍሪ ከካይድ ተሊሙ!!
ሎመዓንቲ 15 ጥሪ 2010 ዓ.ም ድሕሪ ቐትሪ ስዓት 10፡00 ኣብ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ኣብ ዝተወሃበ መግለፂ ንቀዳም 19 ጥሪ 2010 ዓ.ም ካብ ንጉሆ ስዓት 2፡00 ጀሚሩ ኣብ ሰለስተ ዋና ግዝያዊ ጣብያታትን 1 መጠባበቒ ማእኸልን ደገፍቲ ጋንታ መቐለ ደም ናይ ምልጋስ ሰናይ ምግባር ከም ዝዓሙ ተሓቢሩ፡፡ ካብ ሓሙሽቴአን ክፍለ ከተማታት ሕድሕደን ልዕሊ 200 ደገፍቲ ደም ብቐረባ ዝልግስሉ ግዝያዊ ጣብያታት ኣብ ስቴድዮም ትግራይ፣ ሮማናት ኣደባባይን ኲሓን ዝተዳለወ እንትኾን ከም ኣድላይነቱ ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ባንኪ ደም ከተማ መቐለ እውን እኹል ቅድመ ምድላው ብምግባር ለገስቲ ንምቕባል ከምዝተዳለዉ ኣብ መግለፂኦም ሓቢሮም እዮም፡፡
ከም መግለፂ ኣቦወንበር ማሕበር ደገፍቲ ጋንታ መቐለ መ/ር ኣታኽልቲ ሃይለስላሴ ክሳብ ሕዚ ብደገፍቲ ጋንታ ኢትዮጵያ ቡና ዝተተሓዘ ክብረ ወሰን ለገስቲ ደም ሃገርና ካብ ልዕሊ 800 ናብ ልዕሊ 1000 ንምዕባይ ከም ዝተተለመ ብምሕባር እዚ ክብረ ወሰን ድማ ምስ ደገፍትና ጌርናዮ ብዘለና ምርድዳእ ምሓዝ ከም ዝከኣል ንኣምን ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም እዮም፡፡
ካብ ጥዕና ቢሮ ደም ባንኪ መቐለ ኣይተ ገ/ገርግስ በዛብህ ብወገኖም ማሕበር ደገፍቲ ጋንታ መቐለ ዘዳለዎ እዚ ወፍሪ ከም ዝንእዱ ብምሕባር ህዝብና ደም ምልጋስ ከም ባህሊ ክወስዶ ከም ዓብዪ መነቓቐሒ ጌርካ ምውሳድ ይከኣል ክብሉ ሓቢሮም፡፡
ምስ ደም ምሃብ ተተሓሒዙ ዝለዓሉ ስግኣታት ለገስቲ ትኽክል ዘይምዃኑን 16 ሮቛሒታት ቅድመ ምርምራ ድሕሪ ምክያድ ብሰብ ሞያ ጥዕና እንትረጋፅን ጥራሕ ደም ከም ዝልገስን ሓቢሮም ለገስቲ ወገናት ናብ ልገሳ እንትመፁ ዝተለመደ ዝምገብዎ ምግቢን ፈሳስን /ማይ እውን እነተኾነ/ ተመጊቦም ክመፁ ከም ዝግባእ ሓቢሮም ኣለዉ፡፡
ጋንታ መቐለ ሰንበት 20 ጥሪ፣ 2010 ዓ.ም ኣብ ሜዳኣ ስቴድዮም ትግራይ ንሲዳማ ቡና ክትእንግድ እያ፡፡ እዚ ወፍሪ ድማ ከም ዓብዩ ናይ ድጋፍ መሳርሒ ብምጥቃም ጋንታና ክትዕወት ዓብዪ ዓቕሚ ክፈጥር እዩ ኢሎም አለዉ መ/ር ኣታኽልቲ ሃይለስላሴ ሓሳቦም እንተጠቓልሉ፡፡

ግእዝ ሚድያ
ንቐዳምነት ንሰርሕ!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *