ዘተ ኣብ ኮንፈረንስ ህወሓት

ከምቲ ዝፍለጥ ውድብ ህወሓት ንዓመታታት እናተሸኩለለ መፀ ፀገማት ንምፍታሕ ን7 መዓልታት ኮፍ ዝበለትሉ ናይ ላዕለዋይ ካድረ ኮንፈረንስ ዛዚማ ሕዚ ኣብ ዞባታት ትግራይ ብዕምቆት ይካየድ ኣሎ። ብኡ ድማ ናብ ህዝቢ ክወርድ እዩ። ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ነቲ ፀገም ዝፈጠሩ ኣካላት ካብ ቦትኦም እናተልዓሉ ብሓደሽቲ ናይ ስራሕ ኣካላት ክትክኡ ብኡ ድማ ሓፈሻዊ ናይቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ፈተና መፍትሒ ክርከብ ትፅቢት ይግበር።

ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግዕዝ ሚድያ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንዝነጥፉ ኣካላት ከዛቲ ፃዊዒት የቕርብ። ኣብቲ ዝተልዓለ ኣጀንዳ መሰረት ገይርካ ዝኮነ ይኹን ፅሑፍ ምልኣኽ ይከኣል እዩ።

ግዕዝ ሚድያ
ንቀዳምነት ንሰርሕ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *