ሓዱሽ ቴክኖሎጂ ሕርሻ ብማይ

(

(መንእሰይ በሃይሉ ኣብርሃ)

በሃይሉ ኣብርሃ ይበሃል ነባርነቱ ኣብ ከተማ መቐለ እዩ።ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ነይሩ “ግሪን ፊድ” ዝበሃል ንእንስሳ ቀለብ ዝዉዕል ብዘይ ሓመድ ዝቦቅል እሞ ድማ ንእሽተን ቦታ ዝቦቅል ማለት እዉን ኣብ ሸልፍ ደርዲርካ ዝቦቅል ሳዕሪ ዘላለየ። በዚ ስርሑ ኣብ ወፃኢ ዓዲ ከይዱ ተሸሊሙ ምንባሩ ይዝከር።

ሕዚ ድማ ሓዱሽ ቴከኖሎጂ ሒዙ መፂኡ ኣሎ። እዚ ቴክኖሎጂ ድማ ኣሕምልትን ፍራምረን ብዘይ ሓመድ ኣብ ንእሽተን ቦታ ከቡቅል ዝኽእል ቴክኖሎጂ እዩ። በሃይሉ እዞም ዝሰርሖም ዘለኹ ፈጠራታት ንትግራይ ብጣዕሚ ኣገደስቲ ምኻኖ እዩ ዝዛረብ ።
ኣብ ንእሽተን ቦታ ብዘይ ሓመድ ብንዝሽተን መዓልቲ ዝቦቅል ኣሕምልቲ ኮነ ቀለብ እንስሳ ብቐሊሉ ክስራሕ ዝኽእል እዩ ።
ባሃሉ ነዚ ናብ ተግባር ኣሽሪፉ ንህዘቢ ትግራይ ክጠቅም ዝኩዋ እንተደለየ ሓገዝ መንግስቲ ግን የድልዮ። ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ንቐለብ እንስሳ ዝዉዕል ግሪን ፊድ ንገባር ትግራይ ከተኣታቱ ተፈተነ ነዚ ዝሽግዞ ኣካል መንግስቲ ግን ኣይነበረን። እዚ ናይ በሃይሉ ፈጠራ ንገባር ትግራይ ዓብይ መፍትሕን ካብ ድኽነት ዘዉፅኦ ቴክኖሎጂ ኾይኑ እናሃለየ መንግስቲ ትግራይ ግን ዕሽሽ ኢሉ ሓሊፈዎ እዩ።
እዚ ቀለብ እንስሳ መንግስቲ ኣመሓራ ምስ ናይ ወፃኢ ገበረቲ ሰናይ ብምትሕብባር እዚ ናይ በሃይሉ ፈጠራ ብክንብሪ ተቐቢሉ ንሕድሽድ ገባር ህዝቢ አምሓራ እዚ ቴክኖሎጂ እናተኣታተየ ይርከብ።
ክልል ትግራይ ግን እዚ ዓብይ ፀጋን ዕድልን ዕሽሽ ኢላ ትርክብ። ፀገም ገባር ትግራይ ክፍትሕ ዝኽእል ሓዱሽ ቴክኖሎጂ ክቐበል ዝኽእል ኣመራርሓ የድሊ። ከምኒ በሃየሉ ዝበሉ መናእሰይ ንህዘቢ ዝረብሕ እሞ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ድኽነት ዘናግፍ ቴክኖሎጂ እንትፈጥሩ ምንግስቲ ሓንጎፋይ ኢሉ ክቕበል ይግባእ።እዚ ቴከኖሎጂ ድኽነት ህዝቢ ትግራይ ንሓንትሳብን ንሓዋሩን ዝቐረፍ ኮይኑ እኩዋ እንተሃለወ መንግስቲ ትግራይ ሸለል ኢልዎ ካልኦት ክልላት ግን ይራበረባሉ ኣለዋ።
ሕዚ በሃሉ ጠቓሚ እዩ ኢሉ ፈጢርዎዘሎ ቴክኖሎጂ ማለት እዉን ብዘይ ሓመድ ኣሕምልትን ፍራምረን ዘቡቅል ቴክኖሎጂ ህዝቢ ትግራይ ክጥቀመሎም ምእንቲ መንግስቲ ትግራይ ክጥቀመሎም ምስ በሃይሉ ምስራሕ የድሊ። መንግስቲ ትግራይ ምስ ከም በሃይሉ ዝበሉን ካልኦት ኣናብስ መናእሰያት ትግራይን ቀሪቡ ክሰርሕ ኣሰናዳእቲ ግዕዝ ሚዲያ ንላቦ።
ህዝቢ ዝከሓስ ብተግባር እንበር ብኣፍን ብፈኸራን ኣይኮነን መልእኽትና እዩ።
እንተ ንመንእሰይ በሃይሉ ኣብርሃ ግን ኣገንዕ ንበሎ።

ግዕዝ ሚዲያ
ንቐዳምነት ንሰርሕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *