ትግራይ ከም ስብ ትንፈቕ ትፍቀር!

ከመይ ኣለኺ ዓደይ . . .
=================
(ባሻ ደስታ ከምዝፀሓፎ)

ሑሞራ ፣ ራውያን ፣ በረኸት ፣ ባዕኸር ፣ ማይ ካድራ ፣ ወልቃይት ፣ ፀገዴ ፣ ኣቤራ ፣ ኣውሮራ ፣ ዳንሻ ፣ ሽረላ ፣ ዓዲ ረመፅ ፣ ተከዘ ፣ ማይ ሓንሰ፣ ክሳድ ጋባ ፣ ደደቢት ፣ ዓዲ ጎሹ ፣ ፀለምቲ ፣ ኣስገደ ፣ ፅምብላ ፣ ማይ ፀብሪ ፣ ሸራሮ ፣ ኣድያቦ ፣ ሰለኽለኻ ፣ ሓኽፈን ፣ ዓዲ ነብሪ ኢድ ፣ ዓዲ ሃገራይ ፣ ሽረ ፣ ባድመ ፣ ሸሸቢት ፣ እንዳባጉና ፣ ጨዓ መስከበት ፣ ዓዲ ዳዕሮ ፣ ኣንከረ መደባይ ፣ ዛና ፣ ጭላ ፣ ላዕላይ/ታሕታይ ማይ ጨው ፣ ናዕዴር ፣ ዓዴት ፣ ውቕሮ ማራይ ፣ ኣኽሱም ፣ ዓዲ ኣርባዕተ ፣ ራማ ፣ ዓዲ ፍታው መረብ ፣ ማይ ሽጉርቲ ፣ ይሓ ፣ ኣሕሰኣ ፣ ገንደብታ ፣ ድብድቦ ፣ እገላ ፣ ለይቶ ፣ ገርሁ ስርናይ ፣ ዓዲ ኣቡን ፣ እንዳማርያም ሸዊቶ ፣ ዓድዋ ፣ እንትጮ ዓዲ ኣሕፈሮም ፣ ዕዳጋ ዓርቢ ፣ ፀድያ ፣ ነበለት እምባስነይቲ ፣ እንኮ ኹመል ፣ ፈረስማይ ፣ ሓሓይለ ፣ ማይ ቅነጣል ፣ ገለበዳ ፣ ወርቃምባ ፣ ገፅኪ ምለሲለይ ፣ ጫሞ ፀለይ ፣ ወርዒ ፣ ተምቤን ዓብዪ ዓዲ ፣ ዶግዓ/ቆላ ተምቤን ፣ ጉያ ፣ ኣምበራ መጠቓ ፣ ሸኻ ፍቑር ፣ ኣብያቆ ፣ ዳውስራ ፣ ዳዕሮ ሓፋሽ ፣ ዓዲ ንፋስ ፣ ሰለ ፣ ኣግበ ፣ ሓዱሽ ተኽሊ ፣ ሸውዓተ ሕጉም ፣ ገረብ ግባ ፣ ዓሬቛ ፣ ኣበርገለ ፣ የጭላ ፣ ዓዲ ፋሩስ ፣ ደበቕ ፣ ዙቕሊ ፣ ዱር መነወ ፣ ማይ ሰለለ ፣ ጭኽ ፣ ዓዲ ጎተት ፣ መነወ ፣ ኢላላ ፣ ቀቐማ ፣ የረሰረ ፣ ሃገረ ሰላም ፣ ኣልዓሳ ፣ ኣረጌን ፣ እንደርታ ደርገዓጀን ፣ ኣመንቲላ ፣ ስሓርቲ ፣ ሳምረ ፣ ግጀት ፣ ወጀራት 20 ዓዲ ፣ ሒዋነ ፣ ዓዲ ጉደም ፣ ኩሓ ፣ ኣይናለም ፣ ደብሪ ፣ መቐለ ፣ ሮማናት ፣ ፅጌሬዳ ፣ ገረዓልታ ፣ ኣዘባ ፣ ክልተ በለሳ ፣ ሓውዜን ፣ ዓዲ ሑፃ ፣ ሗጓ ረጋ ፣ ብዘት ፣ ዓጋመ ሓምሎ ፣ ምጉላት ፣ መዛብር ዳሞ ፣ ሴሮ ፣ ዛላምበሳ ፣ ኢሮብ ፣ ዓሊተና ፣ ዶውሓ ፣ ዓዲግራት ፣ ዕዳጋ ሓሙስ ፣ ፍረ ወይኒ ፣ ነጋሽ ፣ ሶብሓ ሳዕሲዕ ፣ ፃዕዳ እምባ ፣ ውቕሮ ፣ ክልተ ኣውላዕሎ ፣ ኣፅቢ ፣ ደራ ፣ ሓይቅመስሓል ፣ ፅራእ ፣ ወንበርታ ፣ ኣጉላዕ ፣ ተካ ተስፋይ ፣ ማይ መኽደን ፣ ራያ ዓዘቦ ፣ ኮረም ፣ ኣላማጣ ፣ ኦፍላ ፣ ደላ ቦራ ፣ ጨርጨር ፣ ታኦ ፣ ኩኹፍቶ ፣ ዓዲ ቀይሕ ፣ መኾኒ ፣ ሕንጣሎ ወጀራት ፣ ማይ ጨው ፣ ሓሸንገ ፣ ግራት ካሕሱ ፣ ኣላጀ ፣ ዓዲ ሽሁ . . . . .

ከመይ ኣለኺ ዓደይ – ከመይ ኣለኺ ትግራይ
ኩሉ ኽብፃሕ’ዩ – እስኪ ንኺድ ጥራይ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *