ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድን ምንቅስቓስ ኦሮምያን

(ብአቤል ጉዕሽ ዝቀረበ)

ምምራፅ ኣብዪ ኣሕመድ መርኣያ ፅኑዕ ቃልሲ ኦሆዴድ ገይረ እየ ዝወስዶ።

ልምዕቲ፣ ባህላን ቋንቋኣን ዝተኸበረ፣ ንቁሕ ዜጋ ዝወነነት ኦሮምያ ንኢትዮጵያ ሓደጋ ዘይኮነትስ ፀጋ እያ። ገገፈጡን ገገበኑን ገዲፍካ መሰረታዊ ምንቅስቓስ መንእሰይ ኦሮሞ በዚ እየ ዝርእዮ።

በዚ መሰረት አሮምያ ደቃ ኣምሂራ። ተኪኣ። ሕዚ ሃገር ክመርሑ ዝክእሉ ሰባት ኣጥርያ ኣላ። ሃገረይ ከምዝኸሰበት እየ ዝቖፅሮ። ‘ጠራጢ ዝላ ኣይክእልን’ ከምዝብሃል ናይ ኦሮምያ በሊሕካ ምውፃእ ዘፍርሖ ኣካል እንተሃልዩ ዘይምዝላል ዘይኮነስ ዘይምጥራጥ እዩ ክለማመድ ዘለዎ።

ኩለን ብሄራት እዛ ሃገር ተዛሪቡ ዘስምዕ መራሒ ብድዐ ዘይቅበል መንእሰይ እየን ክፈጥራ ዘለወን። መንግስቲ ፈትዩን ፈቂዱን ከገልግል እንተዘይክኢሉ እዝኑ ሒዝካ ወጢጥካ ክሰርሕ ምግባር ግድን እዩ። ግደ ህዝቢ ኣብ ልምዓት ንሱ እዩ።

‘ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ’ ዝብል ስያመ ክሰምዕ እደሊ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *